Oferujemy sprzedaż

PIASKI

piasek zasypowy

piasek siany

piasek płukany

piaski pozaklasowe

ŻWIRY

żwir 2-8mm

żwir 8-16mm

żwir 16-31,5mm

pospółka 0-16mm

KRUSZYWA

dolomit 4-31,5mm

dolomit 31,5-63mm

dolomit 2-8mm

porfir 4-31,5mm

ZIEMIA

humus

wierzchnia warstwa

ziemia z wykopu

glina

Transport

Usługi transportowe wykonujemy na terenie powiatów, bieruńsko-lędzIńskim, oświęcimskim, tyskim, mikołowskim, katowickim, pszczyńskim oraz jaworzno.

Transport wykonywany jest wywrotkami o ładowności 4 tony, 10 ton oraz 18 ton.

Wykonujemy również usługi takie jak:

przeładunek

rozładunek

ważenia pojazdów

wynajem placu